Obračunski period (razgovor)


Pozivi se obračunavaju po sekundi razgovora. To znači da se razgovor koji traje 45 sekundi, obračunava kao razgovor od 45 sekundi.

Cijene minuta razgovora ka fiksnim, mobilnim, međunarodnim i ostalim destinacijama su predstavljene u KM-ovima po minuti i prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Kao korisnik fiksne telefonije, pored iznosa mjesečne pretplate za telefoniju plaćaš i ostvareni saobraćaj u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom. Mjesečna pretplata i ostvareni saobraćaj se obračunavaju za period od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Plaćanje se vrši za prethodni mjesec – postpaid način plaćanja.

Podijeli: