Ostvareni telefonski saobraćaj


Telefonski saobraćaj koji se naplaćuje je saobraćaj ostvaren nakon potrošenih besplatnih minuta (koji su predviđeni za pozive ka fiksnim brojevima u Bosni i Hercegovini i ka brojevima ka inostranstvu) i sav ostali saobraćaj ka mobilnim brojevima u Bosni i Hercegovini i mobilnim i fiksnim brojevima u inostranstvu i ostalim destinacijama definisanih Ponudom sa cjenovnikom.

Ostvarenim telefonskim saobraćajem za prethodni mjesec smatraju se svi pozivi koji su započeti u prethodnom mjesecu, bez obzira na vrijeme završetka poziva.

Podijeli:

Koristi Telemach fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON