Podešavanje i promjena jezika titla na EON Smart Box-u


Ukoliko želiš da promijeniš jezik ili se titl ne prikazuje potrebno je da pristupiš podešavanjima Box-a:

 • Na daljinskom upravljaču pritisni taster EON i pojavit će se meni Box-a:
 • Navigacionim tasterom na dolje označi opciju Podešavanja i potvrdi s OK
 • Navigacionim tasterom na desno označi opciju Jezici i potvrdi s OK
 • Na raspolaganju su ti opcije:
  • Jezik interface
  • Jezik tastature
  • Glasovno pretraživanje
  • Jezik zvuka
  • Drugi jezik zvuka
  • Jezik titla
  • Drugi jezik titla
 • Navigacionim tasterom na dolje odaberi opciju Jezik titla i potvrdi s OK
 • Iz liste ponuđenih odaberi željeni jezik i potvrdi s OK
  • Nakon odabira željenog jezika resetuj uređaj pritiskom na prekidač sa zadnje strane EON Smart Box-a.
  • Na ovaj način si uspješno izvršio podešavanje jezika titla.
Podijeli: