Prikaz dolaznog poziva – identifikacija poziva


Sve napredne funkcije fiksne telefonije su ti dostupne besplatno osim govorne pošte. Moguće je aktivirati ih samostalno preko svog telefonskog aparata ukoliko aparat po proizvođačkoj specifikaciji podržava ove funkcionalnosti.

Prikaz broja za dolazni poziv (identifikacija) je dodatna opcija koja ti omogućava na ekranu svog telefona dobiješ informaciju sa kog broja ti je upućen poziv.

  • U određenim slučajevima nije moguće vidjeti identifikaciju dolaznih poziva, a razlog može biti:
    • Pozivajući pretplatnik se nalazi na analognoj centrali koja nema mogućnost potpunog predstavljanja svojih pretplatnika, tako da se ti brojevi ne vide na displeju telefonskog aparata
    • Poziv dolazi sa telefonskog broja koji ima aktiviranu uslugu zabrana identifikacije
  • Aktivacije/deaktivacije:
    • Svim korisnicima po automatizmu je aktiviran prikaz broja.

Aktivacija naprednih funkcija upisivanjem kodova putem telefonskog aparata

Podijeli: