Programski vodič i pregled TV kanala na EON smart box-u


Programskom vodiču možete pristupiti pritiskom na taster, u obliku malog TV-a, na sredini daljinskog upravljača.

Na ekranu možete vidjeti 4 bijela stupca:

  •          Liste kanala,
  •          Kanali,
  •          Datum,
  •          Sadržaji
  •          Detaljni opis sadržaja (pomeranjem skroz u desno)

Jednostavnim kretanjem u desno, ili lijevo, prelazite iz opcije u opciju programskog vodiča (kroz Liste kanala, Kanale, Datume, Detalje emisija). Pretragu stupaca vršite navigacionim tasterima, na dolje, ili gore. Odabir vršite tasterom OK.

Bijela linija, na sredini ekrana, označava opcije kojima možete pristupiti, tanka plava je uvek na sadržaju, dok deblja plava linija predstavlja opciju menija, u kojoj se trenutno nalazite.

Strelicama, na daljinskom upravljaču, možete odabrati željeni kanal, gledati emisiju do 7 dana unazad i pogledati elektronski programski vodič (EPG) do 3 dana unaprijed.

Podijeli: