Pronađi najbližu UNIFI Travel lokaciju


Aplikacija je neophodna za korišTenje UNIFI Travel mreže, dok se UNIFI mreža može koristiti i bez UNIFI aplikacije.

Ukoliko si povezan na Internet, u aplikaciji u tabu Lokacije na interaktivnoj mapi možeš pronaći upravo one koje podržavaju UNIFI Travel. UNIFI javne lokacije su obilježene ljubičastim markerima, a UNIFI

Travel javne lokacije su obilježene plavim markerima.

Takođe, jednim klikom možeš da dobiješ i pregled najbližih javnih lokacija koje su razvrstane u četiri kategorije: hoteli, aerodromi, restorani i ostalo. Ovaj spisak ti je dostupan i bez Internet konekcije, potrebno je da preuzimš liste lokacija po državama u tabu Države


Kako da koristim UNIFI Travel – Uputstvo za Android uredjaje

Kako da koristim UNIFI aplikaciju

Podijeli: