Proveri internet konekciju na modemu EPC3925


Lampice na modemu

1. POWER

o Lampica svetli konstantno kada modem dobija napajanje
o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
o Lampica treperi ako modem ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). *Uvek koristi SAMO originalni strujni adapter za modem

2. DS (downstream)

o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)

3. US (upstream)

o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno proveri i da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

4. ONLINE

o Lampica svetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu
o Lampica ne svetli ako modem nije registrovan na mrežu – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi) i proveri da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

5. ETHERNET (1, 2, 3, 4)

o Lampice svetle zeleno kada su u portovima priključeni UTP kablovi. Mogu biti žute boje ukoliko uređaj koji je vezan u neki od portova nema/ne zahteva protok od modema
o Lampice ne svetle ako modem na tom portu ne vidi aktivnu konekciju, pri čemu je uređaj vezan u taj port ili ugašen ili je kabl izvučen. Lampice nece svetleti ako je neispravan UTP kabl

6.USB: nije aktivan

7. WIRELESS LINK: link lampica predstavlja aktivnost WiFi-a

o Lampica sija kada je WiFi mreža aktivna
o Lampica treperi kada postoji protok između rutera i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže

8. WIRELESS SETUP

o Lampica prikazuje povezanost preko WPS (Wifi Protected Setup) sistema.
o Kada lampica ne svetli WPS je ugašen

9. TEL1

o Lampica stabilno svetli ako imaš jednu telefonsku liniju
o Lampica treperi kada razgovaraš

10. TEL2* je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

o Lampica svetli kada postoji druga telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora

Podijeli: