Proveri internet konekciju na modemu Ubee Premium gateway


Lampice na modemu

1. POWER

o Lampica svetli konstantno kada modem dobija napajanje
o Lampica ne svetli kada modem ne dobija napajanje. Proveri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu
o Lampica treperi ako modem ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). *Uvek koristi SAMO originalni strujni adapter za modem

2. DS (downstream)

o Lampica svetli kada modem dobija informacije sa mreže
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)

3. US (upstream)

o Lampica svetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno proveri i da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

4. ONLINE

o Lampica svetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu
o Lampica ne svetli ako modem nije registrovan na mrežu – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi) i proveri da li je koaksijalni kabl na mestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

5. TEL1

o Lampica stabilno svetli ako imaš jednu telefonsku liniju
o Lampica treperi kada razgovaraš

6. TEL2* je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

o Lampica svetli kada postoji druga telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora

7. 2.4 GHZ lampica predstavlja WiFi aktivnost koji emituje signal na 2.4 GHz

o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
o Lampica treperi kada postoji protok između modema i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže

8. 5.0 GHZ lampica predstavlja WiFi aktivnost koji emituje signal na 5.0 GHz
o Lampica svetli kada je WiFi aktivan
o Lampica treperi kada postoji protok između modema i uređaja koji je konektovan putem WiFi mreže

Podijeli: