Roditeljska kontrola i promjena PIN kod-a na EON smart box-u


Roditeljska kontrola vam omogućava da odredite uzrast (6, 10, 12, 16, 18 godina) nakon čega emisije koje su obeležene kao nepogodne za taj uzrast neće moći da se prate bez unosa PIN koda (predefinisani PIN kod je 1234).

  1. Pritiskom na srebrni taster otvorite početni ekran, navigacionim tasterom odaberite opciju Podešavanja i potvrdite sa OK
  2. Odaberite opciju roditeljska kontrola i još jednom potvrdite tasterom OK
  3. Unesite PIN kod i pritiskom na taster OK pristupate podešavanjima roditeljske kontrole
  4. Na raspolaganju su vam opcije za promenu dozvoljenog uzrasta, pregled blokiranih kanala i promenu PIN kod-a

Promena PIN kod-a

Kako biste promenili fabrički definisani pin kod, unutar podešavanja označite opciju PIN kod i potvrdite sa OK. Na raspolaganju su vam opcije Promena pin koda i Pamćenje pin koda.

  1. Unesite trenutni PIN kod, a zatim potvrdite na taster OK
  2. Unesite novi, četvorocifreni pin kod po želji koji ćete koristiti za otključavanje sadržaja
Podijeli: