Sinhronizacija D3 daljinskog upravljača sa televizorom AT3400 (D3 V2.0)


Ukoliko želiš da koristiš jedan daljinski upravljač, dostupna ti je opcija sinhronizacije D3 daljinskog upravljača sa tvojim televizorom. U našem uputstvu se nalazi lista kodova po tipovima televizora koji služe za programiranje D3 daljinskog upravljača. Za svaki tip televizora postoji više različitih kodova, počni sa prvim kodom i ukoliko pomoću njega ne uspeš da sinhronizuješ daljinski upravljač, pokušaj sa sledećim.

Možeš pokušati i skeniranje kodova. Prati sledeće korake koristići D3 daljinski upravljač:

1. Drži taster TV sve dok taster D3 ne zasvetli, a taster TV ne počne da treperi
2. Na D3 daljinskom upravljaču ukucaj prvi četvorocifreni kod koji si pronašao u listi kodova za tvoj televizor. Nakon što uneseš prvu cifru, taster TV bi trebalo konstantno da svetli, a nakon što uneseš poslednju, isti taster bi trebao da zasvetli tri puta
3. Proveri da li možeš da kontrolišeš televizor preko D3 daljinskog upravljača. Ukoliko ne možeš, ponovi postupak sa sledećim kodom u listi. Ako sinhronizacija ne uspe ni sa jednim od kodova probaj da skeniraš kod

Dodatno možeš da:

• Skeniraš kod za svoj TV
• Sinhronizuješ tastere za kontrolu zvuka
• Sinhronizuješ taster za izbor kanala
• Sinhronizuješ taster Power

Reset D3 daljinskog upravljača na početna podešavanja

Ukoliko želiš da vratiš D3 daljinski upravljač na originalna podešavanja uradi sledeće:

1. Drži taster D3 sve dok taster TV ne zasvetli, a taster D3 ne počne da treperi

2. Priitisni taster Power, zatim taster D3, nakon toga taster TV i na kraju opet taster Power. Taster D3 bi trebalo da zasvetli tri puta

Podijeli: