Sinhronizacija daljinskog upravljača sa televizorom – D3mini


Ukoliko želiš da koristiš jedan daljinski upravljač, dostupna ti je opcija sinhronizacije daljinskog upravljača za D3mini sa tvojim televizorom.

Tasteri koji su na daljinskom upravljaču uokvireni bijelom bojom (u gornjem dijelu upravljača) mogu se koristiti za upravljanje televizorom i imaju mogućnost “učenja” funkcije. Da bi ste podesili tastere koji kontrolišu televizor potrebno je ispratiti sljedeće korake:

  1. Pripremite originalni daljinski upravljač koji koristite za upravljanje televizorom
  2. Postavite IR senzor daljinskog upravljača televizora nasuprot IR senzora daljinskog upravljača koji ste dobili uz D3mini digitalni prijemnik. Razmak između njih ne smije biti veći od 3 cm
  3. Držite taster TV SET 3 sekunde sve dok lampica na D3mini daljinskom upravljaču ne počne da svijetli
  4. Pritisnite taster na D3mini upravljaču koji želite da setujete (npr VOL -). U tom trenutku će lampica na upravljaču početi da blinka
  5. Nakon toga pritisnite taster (VOL -) na daljinskom upravljaču televizora. Kada to uradite lampica na daljinskom upravljaču će prestati da trepće i nastaviće da svijetli
  6. Pritisnite opet dugme TV SET. Prestaće da svijetli lampica na daljinskom upravljaču i samim tim je završen proces učenja jedne funkcije daljinskog upravljača
Podijeli: