Šta je to digitalna fiksna telefonija?


Digitalna fiksna telefonija je telefonija najnovije generacije, koja ti omogućava pozivanje i prijem poziva svih fiksnih i mobilnih brojeva u svim mrežama u zemlji i svetu, po veoma povoljnim uslovima uz čist i besprekoran zvuk i mnoštvo besplatnih naprednih funkcija kao što su: identifikacija poziva, govorna pošta, poziv na čekanju i dr.

Za korišćenje digitalne fiksne telefonije, telefonski aparat mora imati mogućnost tonskog biranja i mora biti podešen na tonsko biranje. Podešavanje tonskog biranja može da se uraditi na samom aparatu (dugme sa strane kome se promeni pozicija na tonsko biranje) ili kroz podešavanja (Settings) aparata što je opisano u uputstvu samog proizvođača aparata.

Podijeli:

Koristi SBB fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON