Šta je to digitalna fiksna telefonija?


Digitalna fiksna telefonija je telefonija najnovije generacije, koja ti omogućava pozivanje i prijem poziva svih fiksnih i mobilnih brojeva u svim mrežama u zemlji i svijetu, po veoma povoljnim uslovima uz čist i besprijekoran zvuk i mnoštvo besplatnih naprednih funkcija kao što su: identifikacija poziva, poziv na čekanju i dr.

Za korištenje digitalne fiksne telefonije, telefonski aparat mora imati mogućnost tonskog biranja i mora biti podešen na tonsko biranje. Podešavanje tonskog biranja može da se uraditi na samom aparatu (dugme sa strane kome se promjeni pozicija na tonsko biranje) ili kroz podešavanja (Settings) aparata što je opisano u uputstvu samog proizvođača aparata.

Podijeli: