Telemach račun


Jednomjesečni račun

1. Ime i prezime i adresa
2. Tekući račun
3. ID broj korisnika
4. Broj ugovora
5. Period izvršenja usluge
6. Iznos računa sa PDV-om
7. Neizmirene obaveze/pretplata za prethodni period
8. Evidentirane uplate u obračunskom periodu
9. Ukupno za uplatu – iznos koji je potrebno uplatiti
10. Tekući račun
11. Poziv na broj

Podijeli: