Upoznaj webmail


Webmail je usluga koja ti omogućava da ostvaruješ razmjenu elektronske pošte (e-mail). Kreiranje e-mail naloga nije automatsko, kreiraš pozivom na broj 1360.

Možeš imati 5 naloga za elektronsku poštu na jednom ugovoru, pri čemu je zauzeće na serveru podjeljeno između svih naloga i iznosi ukupno 500 MB. Ukoliko zaboraviš password potrebno je otići u Korisnički servis za novi password.

Nakon kreiranja mejl naloga, poštu primaš i šalješ preko telemach webmaila gdje se prijavljuješ tako što unosiš informacije kojima se registrovao e-mail nalog.

Upoznaj Webmail

Podijeli: