Upoznaj WiFi – bežičnu internet konekciju


WiFi (Wireless-Fidelity) je bežični vid prenosa podataka. WiFi koristi radio frekvencije 2.4 GHz (802.11b, 802.11g i 802.11n standardi) i 5 GHz (802.11ac standard). Ove frekvencije su slobodne i ne koriste ih prioritetni korisnici.

Za WiFi internet konekciju potreban ti je WiFi ruter ili Hotspot na koji ćeš povezati svoj uređaj. Svi moderni uređaji imaju integrisane WiFi kartice, a za neke starije modele računara moguće je ugraditi ih.

Sigurnost WiFi mreže

Tvoja WiFi mreža ima svoje ime (SSID) i zaštićena je lozinkom. Lozinka spriječava druge korisnike da se povežu na tvoju mrežu i koriste tvoj internet. Preporučujemo da je povremeno mjenjaš.

Uputstva za promjenu lozinke:

Home Gateway EPC 3925/3928
Ubee EVW 327
Tp Link

Kvalitet WiFi mreže

Zbog malog opsega frekvencija koje koriste WiFi ruteri i modemi može doći do pojave interferencije između njih (mješanja WiFi talasa), naročito ako se na malom prostoru nalazi veći broj rutera. To je najčešći slučaj u stambenim zgradama sa više stanova. Kod korisnika se može manifestovati u vidu neravnomijernog , slabijeg protoka interneta, povremenim, pa čak i potpunim prekidom WiFi veze.

Podešavanjem WiFi rutera smetnje se mogu ublažiti ili potpuno otkloniti. Naime, na ruterima je moguće promjeniti kanal kojim se emituje RF signal. Uputstva se nalaze na sljedećim linkovima:

Home Gateway EPC3925/3928
Ubee EVW 327
Tp Link

Kada je WIFI mreža u pitanju, kvalitet signala može biti oslabljen i fizičkim preprekama (zidovi u stanu), velikom razdaljinom od rutera do računara ili drugim uređajima koji rade na sličnoj frekvenciji kao što radi i WiFi ruter (npr. bežični fiksni telefoni). Dobrim pozicioniranjem rutera može se postići bolji kvalitet WiFi mreže.

Najbolje mjesto za moj ruter

Idealna pozicija za tvoj WiFi ruter je u centralnom dijelu prostora koji je predviđen da bude pokriven WiFi signalom. Ukoliko je stambeni prostor na više nivoa i ukoliko jedan uređaj ne može da obezbijedi kvalitetan signal u cijelom objektu, najbolje je dodati još jedan ruter. Bilo bi poželjno da svaki nivo (sprat) ima zaseban ruter.

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI