Želim da preselim kablovski internet


Uslugu kablovskog interneta koji se vodi na tvoje ime možeš preseliti na drugu adresu. Na novoj adresi potrebno je da postoji Telemach mreža, kao preduslov za korištenje kablovskog interneta. Ako ne postoji, prijavi se putem sajta, e-mail adrese [email protected]  ili na broju 1360.

Zahtjev za preseljenje kabovskog interneta možeš podnijeti u našoj poslovnici. Potrebno je da budu izmirene dospjele obaveze na staroj adresi , a na uvid prilažeš (prilikom dolaska na adresu):

·         Ličnu kartu

·         Dokaz o vlasništvu nekretnine ukoliko si vlasnik (neki račun od komunalija,kupoprodajni ugovor),a ukoliko si podstanar račun za komunalne usluge na adresi na kojoj se vrši priključenje i pismena saglasnost vlasnika objekta nije potrebno da je ovjerena samo je potrebno da vlasnik napiše broj lične karte i svoj potpis.

Podijeli: