Kako da instaliram D3 CAM?


Prilikom priključenja D3 usluge digitalne televizije, instalaciju D3 CAM kartice vrši naša tehnička služba. D3 CAM (Conditional Access Module) omogućava pristup svim digitalnim kanalima bez upotrebe dodatnih digitalnih prijemnika. Da bi koristio D3 CAM potrebno je da imaš televizor sa CI+ slotom (slot u koji se ubacuje D3 CAM) i integrisanim DVB-C tunerom.

1. D3 CAM se sastoji od kartice i modula. Karticu je potrebno ubaciti u modul tako da čip na kartici bude usmjeren ka gornjoj strani modula.

2. Ovako spojenu karticu i modul ubaci u CI+ slot sa zadnje strane televizora, tako da je strana sa serijskim brojem orijentisana prema ekranu televizora.

3.Na ekranu će se prikazati poruka da se vrši autentifikacija. Ovaj proces može trajati nekoliko minuta.
Izvrši pretragu digitalnih kanala:

Izvrši pretragu digitalnih kanala:

 1. Otvori Menu za pretragu kanala
 2. Za prijem signala odaberi Cable
 3. Za tip signala odaberi Digital
 4. Za izbor zemlje odaberi Other
 5. Za režim pretrage izaberi Quick, a u polja za frekvenciju, modulaciju i simbolsku brzinu unesi:
  • Frequency – 666000kHz
  • Modulation – 64QAM
  • Symbol rate – 6956KS/s

*Polja za početnu i krajnju frekvenciju su opciona i ne moraju biti popunjena. Poželjno je uključiti opciju za automatsko ažuriranje informacija, ukoliko postoji.

Važne napomene:

 • Postupak pretrage kanala i nazivi opcija se mogu razlikovati u zavisnosti od modela i proizvođača televizora
 • Neophodno je podesiti vremensku zonu na televizoru kako bi se elektronski programski vodič pravilno prikazivao
 • Potrebno je omogućiti prikaz titlova i selektovati željeni jezik
 • Poželjno je podesiti kontrolu pristupa kanalima (roditeljska kontrola)
 • Predefinisani PIN kod je 1234

D3 cam Uputstvo BiH.PDF

Podijeli: