Kako da koristim roditeljsku kontrolu? – D3 mini


Roditeljska kontrola ti omogućava da odrediš određeni uzrast (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 godina) nakon čega emisije koje su obeležene kao neprimerene za taj uzrast neće moći da se gledaju bez unosa PIN koda. Roditeljska kontrola može biti i isključena.

Roditeljskoj kontroli pristupaš kroz Menu > Korisnička podešavanja > Roditeljska kontrola. Izborom ove opcije digitalni prijemnik će zatražiti da uneseš podešen PIN kod (1234 ukoliko ga nisi promenio).

Opcija Zaključavanje menija ti omogućava da zaključaš pristup meniju. Ukoliko je ova opcija uključena pri svakom pristupu meniju je potrebno uneti PIN kod.

Vreme pamćenja PIN koda je opcija koja omogućava da definišeš vremenski period u kom neće biti potrebno unositi PIN kod pri pristupu blokiranim kanalima ili kanalima za odrasle.

Ukoliko želiš da promeniš PIN kod, unosiš željeni broj u polje Novi PIN kod i potvrdiš unošenjem istog broja u polje Potvrda PIN koda.

NAPOMENA: Roditeljsku kontrolu možeš i potpuno isključiti biranjem opcije isključeno u okviru roditeljske kontrole.

Kako da povezem digitalni prijemnik D3 mini

Podijeli: