Kako da kreiram moju listu kanala? – PDS2100


Preko menija digitalnog prijemnika Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Moje liste možeš napraviti listu omiljenih kanala, odnosno već kreiranu listu preimenovati, izmeniti i obrisati. Za ulazak u opciju Moje liste potrebno je da uneseš PIN kod (1234).

1. Da bi napravio listu, prvo joj moraš odrediti ime i potvrditi pritiskom na taster OK daljinskog upravljača.
2. Nakon toga je potrebno ući u listu i odabrati opciju Izmeni listu gde možeš odabrati kanale koje želiš da se nalaze u listi i to onim redosledom koji tebi odgovara.
3. Kada završiš sa izmenama (dodavanje/brisanje kanala iz liste) pritisni taster Exit ili Back i time će sve izmene biti sačuvane.

Pritiskom na taster Opt tokom gledanja programa možeš promeniti/izabrati listu u opciji Promena liste kanala.

NAPOMENA: Preko opcije Opt možeš izabrati i već predifinisane liste kanala npr. sportski, filmski…

Uputstvo za PDS 2100 digitalni prijemnik

Podijeli: