Kako da podesim e-mail klijent? Windows Live Mail


Podešavanje Windows Live Mail-a se vrši na sledeći način:

1. Nakon startovanja Windows Live Mail klijenta odaberi opciju Accounts
2. Na opciji Email popuni podatke: e-mail adresu, lozinku, ime i prezime, a zatim klikni na Next
3. U sledećem prozoru, u polju Server Type odaberi tip naloga POP3 ili IMAP i unesi adrese servera zajedno sa brojem porta kao na slici ispod. Potom klikni na Next

• Podešavanje za polje port za dolazni server (POP3 ili IMAP):

o POP3 – 110
o IMAP – 143

• Podešavanje za polje port za odlazni server (SMTP):

o SMTP – 587

NAPOMENA: SSL nije podržan

4. Nakon klika na Next dobićeš obaveštenje da je tvoj e-mail nalog uspešno podešen, klikni na Finish

Kako da podesim e-mail klijent Windows live mail_pdfV2

Podijeli: