Kako da podesim računar za wireless pristup Windows XP?


Kako da podesim racunar za wireless pristup OS Windows XP

Pristup dostupnim WiFi mrežama preko računara koji ima Windows XP operativni sistem se vrši na sledeći način:

1. Otvori Start meni
2. Desni klik mišem na opciju My Network Places > Properties
3. Desni klik Wireless Networ Connection > View Available Wireless Networks
4. Sa spiska dostupnih wireless mreža izaberi mrežu koju si kreirao na ruteru. U polje Network key unesi lozinku i potvrdi je u polju Confirm network key i potom na Connect
5. Uspešno si povezan na svoju WiFi mrežu!

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI