Kako da povežem digitalni prijemnik Amiko MMDS?


Prednji panel

POWER KEY (opcionalno): Za uključivanje/isključivanje prijemnika.
MENU KEY (opcionalno) ˖ Za pristup glavnom izborniku.
< , > KEY (opcionalno): Za podešavanje nivoa jačine zvuka ili za pomjeranje lijevo/desno kroz izbornik.
^ , v KEY (opcionalno): Za promjenu kanala ili za pomjeranje gore/dole kroz izbornik.
OK KEY (opcionalno): Za pregled TV/Radio liste programa ili za potvrdu opcija u izborniku.
Remote Sensor: Detektuje infra crveni signal sa vašeg daljinskog upravljača.
Display (opcionalno): Prikazuje trenutni status resivera.
POWER Indicator: Lampica za prikaz aktivnosti resivera – uključen ili u standby mod.
Signal Indicator: Ukoliko je signal jak uključuje se indicator (lampica).
Card Slot (opcionalno): Jedan ili dva (opcionalno) slota CA Interfejs za Conax.

Zadnji panel

Pratiš datu sliku ispod teksta, jer su prikazani svi mogući priključci tvog prijemnika. Ne uključuješ prijemnik u struju prije spajanja svih drugih priključaka.
Konfiguracija može zavisiti od vašeg modela.

LNB IN 13/18V 500mA MAX: Koristi se za spajanje koaksijalnog kabla sa LNB-a smještenog na satelitskom tanjiru.
LOOP (opcionalno): Koristi se za spajanje s drugim prijemnikom.
VIDEO: Ovaj RCA konektor se koristi za spajanje bilo kojeg vanjskog videa.
AUDIO R/L : Ovi RCA priključci se koriste za spajanje na bilo koje vanjsko audio pojačalo.
TV : Koristi se za spajanje vašeg TV-a putem SCART kabla.
RS 232C SERIJSKI PORT: Koristi se za spajanje prijemnika na kompjuter putem serijskog kabla.
RF IN (opcionalno): Omogućava spajanje koaksijalnog kabla sa vanjske antene.
RF OUT (opcionalno): Omogućava spajanje s drugim prijemnikom.
0/12V 50mA: Koristi se za spajanje napona od 12V na vanjski 0V/12V prekidač.
S/PDIF (opcionalno): Digitalni audio priključak, spojiti pojačalo sa S / PDIF ulaz.

Spajanje vašeg sistema

Postoje tri načina za spajanje prijemnika na tvoj TV uređaj. Preporučujemo korištenje jedog od navedenih načina, kao najbolje predloženog rješenja:

1. Spojiš jedan kraj SCART kabla na (TV SCART) priključak smještenog na stražnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na SCART priključak tvog TV-a.

2. Spojiš jedan kraj RCA kabla na RCA priključak, smještenog na stražnjoj strani prijemnika, a drugi kraj na RCA priključak tvog TV-a.

3. Potrebno je koristiti komponentni video kabl (RCA kabel) ukoliko koristiš komponentni priključak. Spojiš jedan kraj kabela na Y(Zeleni), Pb (Plavi) i Pr (Crveni) priključak na tvoj prijemnik, a drugi kraj spojiš na odgovarajući konektor na tvom TV-u (opcionalno).

Korisnicko upustvo za MMDS Amiko digitalni prijemnik

Podijeli: