Kako da povežem Ubee Premium gateway?


Kako da povezem modem Ubee Premium gateway

Ubee gateway je moderan modem visokih performansi koji ti omogućava brz kablovski internet, WiFi konekciju preko dvije frekvencije (2.4GHz i 5GHz), Unifi AP, rutovanje, internet saobraćaja kao i dvije telefonske linije.

Lampice na Ubee EVW327

 1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno
 2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
 3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
 4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
 5. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
 6. TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi
 7. 2.4 GHZ: modem emituje WiFi na radio frekvenciji 2.4 GHz
 8. 5 GHZ: modem emituje WiFi na radio frekvenciji 5 GHz

Zadnja strana Cisco EPC3928

 1. POWER: priključak za strujni adapter
 2. ON/OFF: modem ima/nema napajanje
 3. RF: priključak za koaksijalni kabl
 4. UTP portovi 1 do 4: portovi 1 i 2,3,4 se koriste za povezivanje računara i druge mrežne opreme.
 5. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
 6. TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi
 7. USB: povezivanje eksternog hard diska na modem
 8. RESET: restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja
Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI