Promjeni ime i lozinku svoje WiFi mreže – Cisco EPC 3925-3928


Promjeni ime i lozinku svoje WiFi mreze Cisco EPC 3925-3928 Home gateway

Svi Cisco 3925/3928 gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste poslednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na nalepnici, na poleđini uređaja).

Za promenu naziva i lozinke WiFi mreže potrebno je pristupiti podešavanjima modema. Poželjno je da se svaka promena vezano za WiFi podešavanja radi preko računara koji je povezan LAN kablom kako ne bi dolazilo do prekida konekcije tokom podešavanja.

1. U internet pretraživač (Edge nije podržan) unesi adresu 192.168.0.1. Potvrdom na taster ENTER otvoriće se prva stranica za pristup podešavanjima na modemu
2. Polja Username i Password ostavi prazna i klikni na Log in
3. Klikni na Setup > Quick Setup
4. Promenu imena mreže i lozinke vršiš pod opcijom Wlan. U polje Network Name (SSID) unesi ime mreže, a lozinku u polje Passphrase. Klikni na Save Settings kako bi promena bila sačuvana

NAPOMENA: Posle promene naziva mreže i/ili lozinke, potrebno je ponovo povezati sve uređaje na kojima koristiš WiFi internet

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI