Kako da promjenim PIN kod? – PDS3121


Fabrički definisan PIN kod je 1234. Zbog dodatne zaštite prilikom iznajmljivanja filmova ili blokiranja određenih TV kanala PIN kod možeš promjeniti na svoj jedinstveni.

PIN kod možeš promjeniti u opciji Promjena PIN koda koja se nalazi u Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Profili.

Na ovaj način se vrši promjena PIN koda osnovnog profila.

Kada prvi put budeš ulazio u ovaj meni digitalni prijemnik će zatražiti da uneseš PIN kod (1234).

NAPOMENA: Ukoliko se PIN kod unese pogrešno tri puta digitalni prijemnik ti neće dozvoliti unos PIN koda narednih 10 minuta.

Korisnicko upustvo za PDS3121 (1)

Podijeli: