Kako da se povežem na UniFi? Windows 7 OS


Upustvo za UNIFI – Windows OS 7

Povezivanje na UniFi na računarima sa windows 7 operativnim sistemom sastoji se od sledećih koraka:

1. Klikni na ikonicu za WiFimreže koja se nalazi kod sata, najčešće u donjem desnom uglu ekrana

2. U prozoru sa listom dostupnih WiFi mreža, klikni na opciju Open Network and Sharing Center, koja se nalazi u samom dnu prozora
3. Klikni na Manage wireless networks
4. Klikni na Add
5. Klikni na Manually create a network profile
6. Tražene parametre popunjavaš na sledeći način:

• Network name: UniFi
    • Security type: WPA2-Enterprise
    • Encryption type: AES
    • Security key: ostavi prazno polje

7. Čekiraj opciju Start this connection automatically kako bi se automatski konektovao svaki sledeći put kad se računar nađe u dometu UniFi mreže. Nakon što završiš popunjavanje klikni na Next.

8. U sledećem koraku klikni na Change connection settings
9. Kada se otvori sledeći prozor, klikni na tab Security. U okviru Security taba klikni na dugme Settings
10. Odčekirati opciju Validate server certificate i potom klikni na opciju Configure
11. U narednom prozoru, isključi opciju Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any) i potvrdi sa OK
12. U sledećem koraku se pojavljuje Protected EAP Properties, samo potvrdi sa OK
13. U narednom prozoru klikni na dugme Advanced Settings
14. U Advanced settings uključi opciju Specify authentication mode. Potom iz padajućeg menija odaberi User authentication i potvrdi sa OK
15. Zatvori prozor na Close
16. Ponovo klikni na ikonicu za WiFi mreže kao u prvom koraku. Kada se otvori prozor sa listom dostupnih mreža, klikni na UniFi
17. U ponuđena polja upiši korisničko ime (Username) i lozinku (Password) za Moj Telemach i potvrdi sa OK
18. Klikni na Public Network
19. Kad se otvori sledeći prozor klikni na Close
20. Uspešno si povezan na UniFi!

NAPOMENA: Sistem podešavaš samo jednom. Svaki sledeći put kada se nađeš u dometu UniFi mreže, računar će se automatski konektovati.

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI