Kako da skeniram kanale MMDS Topfield resiver


  • Na daljinskom upravljaču od recievera  biraš MENU,
  • Označiš opciju  INSTALACIJA  i potvrdiš sa OK.
  • Potom uneseš PIN 2606, i ponovno potvrdiš sa OK.
  • Pošto se pojavi opcija TRAŽENJE SERVISA,  označiš i potvrdiš sa OK. U narednom koraku označiš TRAŽENJE KANALA  i potvrdiš opciju OK.

Korisnicko upustvo za MMDS Topfield digitalni prijemnik

Podijeli: