Promjeni ime i lozinku svoje WiFi mreže – Ubee Premium Gateway


Promjeni ime i lozinku svoje WiFi mreze Ubee Premium gateway

Svi Ubee modemi su inicijalno podešeni da kao naziv mreže koriste poslednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na nalepnici na poleđini uređaja).

Ovaj modem ima dva WiFi signala (mreže), a to su 2.4Ghz i 5Ghz, na modemu označeno kao 2G i 5G. Ove dve mreže rade zasebno, mogu se nazvati drugačijim imenima i mogu im se dodeliti različite šifre (preporučeno je da obe mreže imaju isto ime i lozinku). Uređaji koji mogu koristiti 5G mrežu imaju naznačeno da podržavaju dual band ili 802.11a standard.

Za promenu naziva i lozinke WiFi mreže potrebno je pristupiti podešavanjima modema. Poželjno je da se svaka promena vezano za WiFi podešavanja radi preko računara koji je povezan LAN kablom kako ne bi dolazilo do prekida konekcije tokom podešavanja:

1. U internet pretraživač (Edge nije podržan) unesi adresu 192.168.0.1. Potvrdom na taster ENTER otvoriće se prva stranica za pristup podešavanjima na modemu
2. Polja Username i Password ostavi prazna i klikni na Log in
3. Klikni na Gateway>Wlan
4. Promenu imena mreže vršiš pod opcijom Wlan>Basic. U polje Network name (SSID) upiši ime mreže. Isti je postupak i za Wireless 2.4G Basic i Wireless 5G Basic. Klikni na Apply kako bi promena bila sačuvana

5. Za promenu lozinke klikni na opciju Wlan>Security i u polje Pre-Shared Key unesi novu lozinku za tvoju WiFi mrežu. Na ovoj stranici menjaš lozinku i za 2.4G i za 5G. Klikni na Apply kako bi promena bila sačuvana

Napomena: Preporuka je da za lozinku koristiš kombinaciju slova i brojeva kako ne bi bila jednostavna. Mogu se koristiti i specijalni karakteri kao što su “-”…

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI