Provjeri internet konekciju na modemu EPC2203


Lampice na modemu

1. POWER

o Lampica svijetli kada modem dobija napajanje

o Lampica ne svijetli kada modem ne dobija napajanje. Provjeri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu

2. DS (downstream)

o Lampica svijetli kada modem dobija informacije sa mreže
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok

3. US (upstream):

o Lampica svijetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok

4. ONLINE

o Lampica svijetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju.
o Lampica treperi kada se modem restartuje ili ne može da se konektuje. U tom slučaju, isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu
o Lampica ne svijetli ili treperi kada modem nije na mreži

5. LINK

o Lampica svijetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port).
o Lampica treperi kada uređaj povezan za modem komunicira.
o Lampica ne svijetli – proveri da li je UTP kabl na mestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamjenom kabla. Ako lampica i dalje ne svijetli, kreni dalje u provjeru mrežne kartice na računaru

6. TEL1

o Lampica svijetli kada postoji prva telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora

7. TEL2 * je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

o Lampica svijetli kada postoji druga telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora TEL2

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI