Kako da provjerim internet konekciju? TPLink ruter


Lampice na ruteru

1. POWER: označava strujno napajanje rutera

 • Lampica ne svijetli ako ruter ne dobija napajanje. Provjeri strujni kabl na ulazu u ruter i da li je prekidač uključen. Pokušaj i sa prebacivanjem strujnog adaptera u drugu strujnu utičnicu za koju znaš da sigurno ima napajanje
 • Lampica treperi ako ruter ne dobija adekvatno napajanje (loš napon u strujnoj utičnici ili neispravan adapter). Uvijek koristi samo originalni strujni adapter za ruter.

2. SYSTEM:

 • Lampica svijetli ako je ruter ispravan
 • Lampica treperi ako ruter ima sistemsku grešku. Ukoliko ruter pokazuje da ima sistemsku grešku isključi ga iz struje (10 sekundi) i ponovo ga uključi.

3. WLAN: lampica za WiFi konekciju

 • Lampica svijetli kada je WiFi aktivan
 • Lampica treperi kada postoji protok između rutera i uređaja koji je konektovan putem bežične mreže
 • Lampica ne svijetli – potrebno je da se aktivira kroz podešavanja rutera ulaskom u Wireless > Wireless Settings klikom na Enable Wireless Router Radio

4. LAN (1-4): portovi za mrežne (UTP) kablove koji sprovode internet signal računarima ili drugoj mrežnoj opremi.

 • Lampice svijetle kada su u portovima priključeni UTP kablovi.
 • Lampice ne svijetle – provjeri način povezivanja uređaja koji je povezan na ruter putem mrežnog kabla.

5. WAN:

 • Lampica svijetli kada postoji konekcija između kablovskog modema i rutera
 • Lampica ne svijetli – provjeri način povezivanja modema sa ruterom (WAN port rutera, LAN port modema).

6. QSS: služi za brzo povezivanje rutera sa kompatibilnim mrežnim kartama putem PIN-a koji se generiše u ruteru. Prilikom povezivanja WiFi uređaja na ruter potrebno je da uneseš PIN koji možeš vidjeti ulaskom kroz podešavanja rutera na WPS u polju Current PIN

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI