Provjeri internet konekciju na modemu EPC3208


Lampice na modemu

1. POWER

o Lampica svijetli konstantno kada modem dobija napajanje.
o Lampica ne svijetli kada modem ne dobija napajanje. Provjeri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu

2. DS (downstream)

o Lampica svijetli kada modem dobija informacije sa mreže
o lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svijetli – restartuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi)

3. US (upstream)

o Lampica svijetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok
o Lampica ne svijetli – resetuj modem (ugasi i upali nakon 10 sekundi). Obavezno provjeri i da li je koaksijalni kabl na mjestu, jer modem preko njega prima i šalje informacije

4. ONLINE

o Lampica svijetli kada je modem na mreži i u operativnom stanju
o Lampica treperi tokom restarta modema, dok je modem u procesu registracije na mrežu ili ako modem ne može da se registruje na mrežu. Isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu
o Lampica ne svijetli kada ili treperi kada modem nije na mreži

5. LINK

o Lampica svijetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port).
o Lampica treperi kada uređaj povezan za modem komunicira
o Lampica ne svijetli – provjeri da li je UTP kabl na mestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamenom kabla. Ako lampica i dalje ne svijetli, kreni dalje u provjeru mrežne kartice na računaru

6. TEL1

o Lampica svijetli kada postoji prva telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora

7. TEL2 * je rezervisan za drugu telefonsku liniju i ne služi za povezivanje drugog telefonskog aparata ako imaš jednu liniju

o Lampica svijetli kada postoji druga telefonska linija
o Lampica treperi u toku razgovora

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI