Šta mi je potrebno od dokumentacije da bih potpisao ugovor sa vama


Ukoliko želiš postati korisnik naše kablovske televizije, prije svega potrebno je provjeriti da li na tom području postoji tehnički preduslov za priključenje i ispostavu usluge analogne televizije.

Ukoliko u zgradi postoji naša infrastruktura, stanovi se ne stavljaju na provjeru tehničkih mogućnosti.

Ukoliko ste vlasnik stana, potrebna dokumentacija koja vam je potrebna:

– Lična karta na uvid i dokaz o vlasništvu stana/kuće ( račun od struje ili vode koji je na ime Pretplatnika, kupoprodajni ugovor izvod iz katastra ili bilo šta što dokazuje dokaz o vlasništvu).

Ukoliko ste podstanar, potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

– Pismena saglasnost vlasnika stana (sa potpunim podacima vlasnika na saglasnosti ili ovjerena punomoć) i neki dokaz o vlasništvu kuće/stana.

Podijeli: