Da li na više televizora mogu da pratim kanale iz osnovne ponude?


Da, uz samo jednu mjesečnu pretplatu, kanale iz osnovne ponude možeš pratiti na tri televizora. Za potrebe praćenja kanala na više od tri televizora, možeš potpisati ugovor za novi priključak kablovske televizije ,što podrazumjeva plaćanje dva ili više mjesečnih održavanja u zavisnosti od broja TV aparata. Jedan priključak podrazumijeva do tri televizora.

Podijeli: