Kako da koristim roditeljsku kontrolu? – Cisco 4682


Roditeljska kontrola ti omogućava da odrediš određeni uzrast (6, 10, 12, 16, 18 godina) nakon čega emisije koje su obilježene kao nepogodne za taj uzrast neće moći da se prate bez unosa PIN koda (predefinisani PIN kod je 1234).

Podešavanje roditeljske kontrole se vrši u meniju Podešavanja > Korisnička podešavanja > Profili > Osnovni profil. Ukoliko imaš više kreiranih profila, roditeljska kontrola se može podesiti na svakom profilu posebno.

NAPOMENA: Roditeljsku kontrolu možeš i potpuno isključiti biranjem opcije isključeno u okviru roditeljske kontrole.

Kako da povezem digitalni prijemnik Cisco – 4682

Kako da povezem digitalni prijemnik PDS 2100

Kako da povezem digitalni prijemnik D3 mini

Podijeli: