Kako da podesim titl i zvuk? – Cisco 4682


Zvuk i titl možeš podesiti ulaskom u Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Jezici

  1. Za jezik menija odabrati Bosanski
  2. Prvi jezik zvuka Hrvatski
  3. Drugi jezik zvuka Srpski
  4. Prvi jezik titla Hrvatski
  5. Drugi jezik titla Srpski

Nakon svakog odabira potrebno je potvrditi promjenu pritiskom na taster OK na daljinskom upravljaču.

Nakon odabira navedenih opcija pritisnuti dugme Exit.

Kako da povezem digitalni prijemnik Cisco – 4682

Podijeli: