Kako da podesim titl i zvuk? – PDS2100


Zvuk i titl možeš podesiti ulaskom u Menu > Podešavanja > Korisnička podešavanja > Jezici

1. Za jezik menija odabrati Srpski
2. Za prvi jezik zvuka odabrati Srpski
3. Za prvi jezik titla odabrati Srpski

Nakon svakog odabira potrebno je potvrditi promenu pritiskom na taster OK na daljinskom upravljaču.

Nakon odabira navedenih opcija pritisnuti dugme Exit.

Uputstvo za PDS 2100 digitalni prijemnik

Podijeli: