Kako da podesim titl na MMDS Deltaline digitalnom prijemniku?


  • Za deltaline resivere sa crnim daljinkim upravljačima važi komanda F3(u donjem desnom uglu) gdje se pritiskom na pomenuto dugme aktivira titl i napominjem da se poslije ove komande pričeka par trenutaka da se učita titl i ova se komanda ponavlja za svaki kanal koji ima titl.
  • Za deltaline resivere sa sivim daljinskim upravljačima važi komanda A-Z i ona se nalazi u dnu u desnom uglu,gdje važi ista procedura kao i za crni daljinski.

Korisnicko upustvo za MMDS Deltaline digitalni prijemnik

Podijeli: