Kako da povežem MMDS Deltaline digitalni prijemnik?


Prednja strana digitalnog prijemnika

Zadnja strana digitalnog prijemnika

LNB:  Koristi se za spajanje koaksijalnog kabla sa LNB-a smještenog na satelitskom tanjiru.

TV Output: Omogućava spajanje s drugim prijemnikom.

ANT Input: Omogućava spajanje koaksijalnog kabla sa vanjske antene.

TV: Koristi se za spajanje vašeg TV-a putem SCART kabla.

RS-232: Koristi se za spajanje prijemnika na kompjuter putem serijskog kabla.

AC: Koristi se za spajanje napojnog kabla.

Spajanje digitalnog prijemnika

Spajanje deltaline digitalnog prijemnika se vrši na sljedeći način: Koaksijalni kabal koji ide sa LNB-a se spaja u port LNB, kabal koji povezuje tv i digitalni prijemnik je SCART kabal i spaja se u port TV, napojni kabal se spaja u port AC.

Korisnicko upustvo za MMDS Deltaline digitalni prijemnik

Podijeli: