Kako da unesem transpordere na MMDS Deltaline digitalnom prijemniku


 •   MENI
 •   PODEŠAVANJA (OK)
 •   1234 (OK)
 •   SERVIS (OK)
 •   320569 (OK)
 •   ORGANIZUJ PREDAJNIKE (OK)
 •   DODAJ PREDAJNIK (OK)
 •   IZABRATI SATELIT “ELOB” (OK)
 •   NOSAČ “11710”
 •   SYMBOL RATE “18500”
 •   POLARIZACIJA “HORIZONTALNO” (OK)
 •   VRAĆAŠ SE U PODMENI “ORGANIZUJ PREDAJNIKE”, BIRAŠ OPCIJU “DODAJ PREDAJNIK” (OK)
 •   IZABRATI SATELIT “ELOB” (OK)
 •   NOSAČ “11710”
 •   SYMBOL RATE “18500”
 •   POLARIZACIJA “VERTIKALNO” (OK)
 •   VRAĆAŠ SE U PODMENI “ORGANIZUJ PREDAJNIKE”, BIRAŠ OPCIJU ” DODAJ PREDAJNIK” (OK)
 •   IZABRATI SATELIT “ELOB” (OK)
 •   NOSAČ “11950”
 •   SYMBOL RATE “18500”
 •   POLARIZACIJA “HORIZONTALNO” (OK)
 •   VRAĆAŠ SE U PODMENI “ORGANIZUJ PREDAJNIKE”, BIRAŠ OPCIJU ” DODAJ PREDAJNIK” (OK)
 •   IZABRATI SATELIT “ELOB” (OK)
 •   NOSAČ “11950”
 •   SYMBOL RATE “18500”
 •   POLARIZACIJA “VERTIKALNO” (OK)
 •   PRITISNUTI TIPKU “CANCEL” NA DALJINSKOM, OPET PRITISNUTI “CANCEL”
 •   U PODMENI “PODEŠAVANJE” -> “ORGANIZUJ KANALE” (OK) -> SKENIRAJ (OK) -> IZABRATI PREDAJNIK “ELOB SVI PREDAJNICI” (OK) -> OPET PRITISNUTI “OK”
 •   (SAČEKATI DA RESIVER ZAVRŠI TRAŽENJE)
 •   KADA SE POJAVE REZULTATI SKENIRANJA PRITISNUTI TIPKU “MENI” NA DALJINSKOM U PODMENI IZABRATI “POTVRDI” (OK)

SAČEKATI DA SE SNIMI

Korisnicko upustvo za MMDS Deltaline digitalni prijemnik

Podijeli: