Kako da povežem Cisco EPC3928 Home Gateway?


Kako da povezem modem Cisco EPC 3928 Home gateway

EPC 3928 Home Gateway je uređaj koji ti pruža brz kablovski internet, WiFi konekciju, UniFi AP, rutovanje internet saobraćaja i dvije telefonske linije.

Lampice na Cisco EPC3928

1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno.
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok.
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok,
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije.
5. ETHERNET: portovi numerisani 1, 2, 3, 4 svijetle kada su priključeni UTP kablovi koji sprovode internet signal do računara ili druge mrežne opreme,
6. USB: ne svijetli.
7. i 8. WIRELESS ON/OFF i SETUP: Wireless ON/OFF lampica predstavlja aktivnost WiFi, dok Setup lampica predstavlja povezanost preko WPS (WiFi Protected Setup) sistema. Wireless ON/OFF svijetli kada je neki od uređaja povezan na WiFi, a treperi kada je uređaj u procesu konektovanja na WiFi modem.
9. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi.
10. TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi.

Zadnja strana Cisco EPC3928

1. ON/OFF (0/I): modem ima/nema napajanje
2. POWER: priključak za strujni adapter
3. TELEPHONE: portovi za povezivanje telefona
4. USB: portovi su softverski onemogućeni
5. UTP portovi 1 do 4: portovi 1 i 2 se koriste za povezivanje računara i druge mrežne opreme. Portovi 3 i 4. služe za povezivanje D3 digitalnog prijemnika na modem (PDS2100)
6. RESET: restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja
7. MAC: jedinstvena MAC adresa modema
8. CABLE: priključak za koaksijalni kabl

*Početna podešavanja resetuju tvoju WiFi mrežu na fabrički naziv i lozinku. Svi Cisco 3928 Home Gateway modemi su inicijalno podešeni da kao naziv WiFi mreže koriste posljednjih 6 karaktera CM MAC adrese modema, a za lozinku koriste serijski broj modema (oba podatka su dostupna na naljepnici, na poleđini modema).

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI