Kako da povežem modem Cisco EPC2100?


Lampice na Cisco EPC2100

1. PC: konekcija sa uređajem (računar, ruter) putem UTP kabla. Svetli konstantno kada je kabl povezan, treperi kada ima protoka
2. CABLE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
3. DATA SEND: modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. DATA RECEIVE: modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
5. POWER: napajanje modema, svetli konstantno

Zadnja strana Cisco EPC2100

1. 12 VDC: priključak za strujni adapter
2. RESET: restart modema
3. ETHERNET: LAN port za povezivanje računara i druge mrežne opreme UTP kablom
5. USB: port je softverski onemogućen
6. CM MAC: jedinstvena MAC adresa modema
7. CABLE: priključak za koaksijalni kabl

 

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI