Provjeri internet konekciju na modemu EPC2100


Lampice na modemu:

1. PC

o Lampica svijetli kada je detektovana aktivna konekcija sa uređajem (računar ili ruter) koji je za modem vezan UTP kablom (ETHERNET port)
o Lampica treperi kada uređaj povezan za modem komunicira
o Lampica ne svijetli – provjeri da li je UTP kabl na mestu između modema i računara/rutera. Ako je povezan, pokušaj sa zamenom kabla. Ako lampica i dalje ne svijetli, kreni dalje u provjeru mrežne kartice na računaru

2. CABLE

o Lampica svijetli zeleno kada je modem na mreži i u operativnom stanju
o Lampica treperi kada se modem restartuje ili ne može da se konektuje. Isključi modem iz struje, pažljivo odvrni i zavrni koaksijalni kabl u modem. Zatim, uključi modem u struju i sačekaj minut da vidiš da li će se modem povezati na mrežu
o Lampica ne svijetli ili treperi kada modem nije na mreži

3. DATA SEND

o Lampica svijetli kada modem šalje informacije ka mreži
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok

4. DATA RECEIVE

o Lampica svijetli kada modem dobija informacije sa mreže
o Lampica treperi kada modem ostvaruje internet protok

5. POWER

o Lampica svijetli konstantno kada uređaj dobija napajanje

o Lampica ne svijetli kada modem ne dobija napajanje. Provjeri da li je strujni kabl u modemu ili strujnu utičnicu

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI