Promeni ime i lozinku svoje WiFi mreže – Tp Link


Promjeni ime i lozinku svoje WiFi mreze TpLink

1. U internet pretraživač (Edge nije podržan) unesi adresu 192.168.0.1. Potvrdom na taster ENTER otvoriće se prva stranica za pristup podešavanjima na ruteru
2. U polja Username i Password unesi admin i klikni na Login
3. Klikni na Wireless>Wireless Settings. U polje Wireless Network Name unesi ime mreže i klikni na Save kako bi promena bila sačuvana

4. Za promenu lozinke klikni na opciju Wireless>Wireless Security, čekiraj opciju WPA/WPA2 – Personal (Recommended). U polje Password unesi lozinku tvoje WiFi mreže i klikni na Save kako bi promena bila sačuvana

Podijeli:

Koristi besplatnu UNIFI Wi-Fi mrežu na više od 650.000 lokacija u regionu.

Više o UNIFI