Kako da sortiram moju listu kanala na Amiko MMDS digitalnom prijemniku?


Pritisneš tipku Meni, odabereš opciju Kanal, poslije toga odabereš opciju Tv kanali.

Pritiskom na [Plavu] tipku, otvorit će se prozor za “Sortiranje” kao na slici iznad. Postoji pet načina sortiranja. Sa tipkama [Gore/Dole] možeš birati između njih, a sa tipkom [OK] možeš potvrditi izabranu opciju.

Pet načina sortiranja:

  1. Fabričko podešeno: Sortiranje po rezultatu skeniranja.
  2. Po imenu (A-Z): Sortiranje po abecedi, bez kanala koji su označeni sa “$” znakom (kanali koji se plaćaju).
  3. Po imenu (Z-A): Sortiranje po abecedi, bez kanala koji su označeni sa “$” znakom (kanali koji se plaćaju).
  4. Po FTA: Sortiranje po slobodnim i kodirani kanalima. Slobodni kanali će biti na početku liste, a kodirani će ih pratiti.
  5. Po zaključanim kanalima: Zaključani kanali će biti na početku liste, a svi ostali TV kanali će ih pratiti.

Korisnicko upustvo za MMDS Amiko digitalni prijemnik

Podijeli: