Roditeljsko zaključavanje Amiko MMDS digitalni prijemnik


Pritisneš tipku Meni na tvom daljinskom upravljaću i sa strelicam dođeš do opcije Podešavanje sistema, pritisneš tipku OK i otvori se prozor kao na slici ispod.

Da bi ušao u opciju roditeljsko zaključavanje ideš strelicom prema dole do roditeljsko zaključavanje i pritisneš tipku OK, i otvara se prozor kao na slici ispod.

Možeš postaviti lozinku za pristup Glavnom Meniju. I također, možeš postaviti lozinku za zaključavanje bilo kojeg kanala.

  1. “Menu Lock” otkriva da li želiš pokrenuti Glavni Meni, I da li se mora stavljati lozinka, ili ne. Ukoliko je u “Menu Lock” postavka na “on”, tada se traži lozinka, a ukoliko je “off”, onda se lozinka ne traži.
  2. Channel Lock” otkriva kada želiš koristiti zaključani kanal, te da li se za isti traži lozinka, ili ne. Ukoliko je postavka na “on”, prilikom pokretanja zaključanog kanala, sistem će tražiti lozinku. Ukoliko je postavka na „off“, kanal nije zaključan.
  3. “New Password” funkcija se koristi za promjenu već postavljene lozinke. Možeš unijeti novu lozinku koristeći numeričke tipke. Poslije unijetog četvorocifrenog broja, selektovanje će skočiti na Potvrđenje lozinke i tražit će da unesete opet novu lozinku. Ako je unijeta lozinka tačna, pojavit će se poruka “Saving Data, Please Wait…”. Kada se završi snimanje nove lozinke i vraćanje u “Preference” meni, podešavanje je završeno.
  4. Pritisneš [Exit] tipku da bi izašli iz “Parental Lock” menja.

NAPOMENA: Fabrički definisan PIN kod je 0000.

Korisnicko upustvo za MMDS Amiko digitalni prijemnik

Podijeli: