Kako da podesim zvuk i titl na Amiko MMDS digitalnom prijemniku?


Zvuk i titl možeš podesiti ulaskom u Menu > Podešavanja sistema > Jezici.

Kada uĊete u meni “Language” (Jezik) pojavit će se prozor, kao na slici dole:

  1. Jezik menija: pritisneš tipku [Lijevo/Desno] možeš odabrati više jezika; u opciji su: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski, Italijanski,…
  2. Prvi izbor zvuka jezika: Neki kanali imaju mogućnost izbora više od jednog jezika kao izvor zvuka. Ovom funkcijom možeš postaviti “Prvi Audio” za trenutni kanal. Ukoliko je na trenutnom kanalu dostupan jezik koji ste postavili kao “Prvi Audio”, sistem će na tom kanalu tvoj jezik “Prvi Audio” postaviti kao stalni. Ukoliko trenutni kanal nema dostupan tvoj traženeni jezik, sistem će automatski prebacivati na tvoj traženi “Drugi Audio”. Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.
  3. Drugi izbor zvuka jezika: Ukoliko kanal nema dostupan “Prvi Audio”, ali je dostupan “Drugi Audio”, sistem će drugi izbor jezika postaviti kao stalnu postavku. Ukoliko kanal nema dostupan ni drugi izbor zvuka jezika, tada će sistem postaviti automatski izbor jezika za taj kanal. Obično su opciji ponude: Engleski, Francuski, Njemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španjolski, Poljski i Italijanski jezik.
  4. EPG (Elektronski programski vodič): Pritisneš [Left / Right] za izbor EPG jezika.
  5. Jezik Titla: Pritisneš[Lijevo/Desno] za odabir jezika Titla.
  6. Teletext: Možeš postaviti i jezik teleteksta. Ukoliko kanal daje mogućnost traženog jezika, prikazat će se teletekst na traženom jeziku.
  7. Pritisnite [Exit] za izlazak iz “Language” (Jezik) menija.

Korisnicko upustvo za MMDS Amiko digitalni prijemnik

Podijeli: