Želim da preselim dodane usluge ali se osnovna kablovska ne vodi na moje ime. Šta je potrebno da uradim?


Za korištenje dodatnih usluga neophodno je da postoji priključak osnovne kablovske televizije. Nakon podnošenja zahtjeva za preseljenje, dodatne usluge koje se vode na tvoje ime možeš da preseliš na drugu adresu gdje ćeš ih vezati za postojeću osnovnu uslugu kablovske.

Ukoliko se usluge ne vode na tvoje ime možeš izvršiti promjenu nosioca ugovora i nakon toga izvršiti preseljenje usluge.

Ukoliko na novoj adresi ne postoji priključak osnovne kablovske, možeš je priključiti na svoje ime, zatim podnijeti zahtjev za preseljenje dodatnih usluga i na taj način objediniti usluge.Zahtjev za preseljenje možeš podnijeti u našoj poslovnici . Potrebno je da budu izmirene dospjele obaveze na staroj adresi , a na uvid prilažeš (prilikom dolaska instalatera na adresu ):

  • Ličnu kartu
  • Dokaz o vlasništvu nekretnine ukoliko si vlasnik (neki račun od komunalija,kupoprodajni ugovor),a ukoliko si podstanar račun za komunalne usluge na adresi na kojoj se vrši priključenje i pismena saglasnost vlasnika objekta nije potrebno da je ovjerena samo je potrebno da vlasnik napiše broj lične karte i svoj potpis.

Nakon podnošenja zahtjeva opremu možeš fizički preseliti na novu adresu. Naše kolege će izaći na teren i povezati opremu besplatno.

Podijeli: