Kako da poređam kanale na Amiko MMDS digitalnom prijemniku po svojoj želji?


Pritisneš tipku Meni, odabereš opciju Kanal, poslije toga odabereš opciju Tv kanali.

Kada pritisneš na žutu tipku otvara se prozor gdje je potrebno do ukucate lozinku (fabrička lozinka je: 0000), a onda se otvara prozor kao na slici ispod.

U ovom meniju pritisneš [Bijelu] tipku da bi se pojavio “znak pomjeranja” na desnoj strani selektovanog kanala.

Pritiskom na [Gore/Dole] tipke možeš premiještati označeni kanal.

Pritisneš [OK] tipku za kraj pomjeranja.

Tokom izlaska iz menija, pojavit će se prozor, koji pita, da li ćeš snimiti izmjene. Izaberite “Yes” za snimanje podešavanja.

Korisnicko upustvo za MMDS Amiko digitalni prijemnik

Podijeli: